Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm theo dõi ứng viên (Applicant Tracking Software)
Phần mềm theo dõi ứng viên (Applicant Tracking Software)

Phần mềm theo dõi ứng viên, còn được gọi là ATS, là một công cụ phần mềm được các tổ chức sử dụng để hợp lý hóa và tự động hóa quy trình tuyển dụng và tuyển dụng của họ. ATS được thiết kế để quản lý và theo dõi đơn xin việc, sơ yếu lý lịch và thông tin ứng viên trong cơ sở dữ liệu tập trung.

ATS giúp các chuyên gia nhân sự và nhà tuyển dụng quản lý hiệu quả toàn bộ vòng đời tuyển dụng, từ đăng tin tuyển dụng đến sàng lọc và lựa chọn ứng viên. Phần mềm theo dõi ứng viên thường bao gồm các tính năng như phân tích cú pháp sơ yếu lý lịch, tìm kiếm dựa trên từ khóa, lên lịch phỏng vấn, liên lạc với ứng viên và phân tích báo cáo. Cải thiện hiệu quả của quy trình tuyển dụng, nâng cao trải nghiệm của ứng viên và cho phép quản lý và phân tích dữ liệu tốt hơn.

Ví dụ
Phần mềm theo dõi ứng viên là "ABC Recruiter Pro." Phần mềm này cho phép các nhóm nhân sự đăng tuyển dụng trên nhiều nền tảng, nhận và lưu trữ các ứng dụng điện tử, tự động phân tích và trích xuất thông tin liên quan từ sơ yếu lý lịch và theo dõi tiến trình của từng ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Cung cấp các công cụ để sàng lọc và lựa chọn các ứng viên, lên lịch phỏng vấn và liên lạc với các ứng viên. ABC Recruiter Pro cũng tạo báo cáo và phân tích để đánh giá các số liệu tuyển dụng, chẳng hạn như thời gian điền, nguồn tuyển dụng và đường ống ứng viên.

Bằng cách sử dụng phần mềm theo dõi ứng viên, các tổ chức có thể hợp lý hóa quy trình tuyển dụng, cộng tác hiệu quả và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện kết quả tuyển dụng của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!