Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm quản lý nhân viên (Employee management software)
Phần mềm quản lý nhân viên (Employee management software)
Employee experience là thuật ngữ chỉ những trải nghiệm của nhân viên khi làm việc tại một doanh nghiệp. Nó bao gồm các yếu tố như cảm giác về nơi làm việc, cảm giác phát triển bản thân, chính sách đào tạo và phát triển, sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và cấp trên, sự công bằng và đối xử tốt, v.v.
 
Tất cả những yếu tố trên đều ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên và sự gắn kết của họ với doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần quan tâm đến "employee experience" để tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên của mình.
 
Ví dụ
Một công ty có thể cung cấp chế độ đãi ngộ tốt, như các chính sách về lương, bảo hiểm và phúc lợi..., tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đào tạo kỹ năng mới, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc văn minh, hòa đồng, giúp đỡ nhau và có sự thăng tiến công bằng. Tất cả những điều này sẽ tạo nên trải nghiệm tích cực cho nhân viên.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!