Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm quản lý nhân tài (Talent management software)
Phần mềm quản lý nhân tài (Talent management software)

Phần mềm quản lý nhân tài cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý các hoạt động và quy trình nhân sự quan trọng liên quan đến thu hút nhân tài, quản lý hiệu suất, học tập và phát triển, lập kế hoạch kế nhiệm và gắn kết nhân viên. Phần mềm này được thiết kế để nâng cao hiệu quả, nâng cao khả năng ra quyết định và tối ưu hóa chiến lược quản lý tài năng tổng thể.

Ví dụ
Phần mềm quản lý nhân tài là nền tảng dựa trên đám mây tích hợp nhiều mô-đun khác nhau để hỗ trợ các chức năng quản lý nhân tài. Phần mềm này cho phép các chuyên gia nhân sự tạo các tin tuyển dụng, quản lý các ứng dụng và theo dõi các ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng. Cung cấp các công cụ để đặt mục tiêu hiệu suất, tiến hành đánh giá hiệu suất và tạo điều kiện phản hồi và huấn luyện liên tục. Ngoài ra, cung cấp một hệ thống quản lý học tập để cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến và theo dõi sự tiến bộ của nhân viên. Cho phép các chuyên gia nhân sự xác định nhân viên có tiềm năng cao, tạo kế hoạch kế nhiệm và quản lý các chương trình phát triển.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!