Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm quản lý nhân tài (Talent management software)
Phần mềm quản lý nhân tài (Talent management software)

Phần mềm quản lý nhân tài đề cập đến một bộ công cụ và hệ thống kỹ thuật số toàn diện được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi và tối ưu hóa việc quản lý chiến lược nguồn nhân lực của tổ chức, với trọng tâm chính là thu hút, phát triển và giữ chân những nhân tài hàng đầu.

Ví dụ
Một tổ chức có thể sử dụng Phần mềm quản lý nhân tài để hợp lý hóa quy trình tuyển dụng, theo dõi hiệu suất của nhân viên, xác định những cá nhân có tiềm năng cao và cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển có mục tiêu cho nhân viên, cuối cùng là đảm bảo lực lượng lao động hiệu quả và hiệu quả hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!