Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm Quản lý Lực lượng Lao động (Workforce management software)
Phần mềm Quản lý Lực lượng Lao động (Workforce management software)

Phần mềm Quản lý Lực lượng Lao động (Workforce management software) là một bộ công cụ và ứng dụng số hóa được thiết kế để tối ưu hóa các khía cạnh của quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức. Phần mềm này giúp lên lịch làm việc cho nhân viên một cách hiệu quả, theo dõi chấm công, quản lý chi phí lao động và đảm bảo tuân thủ các quy định về lao động. Phần mềm cũng tăng cường năng suất làm việc của lực lượng lao động và giảm bớt gánh nặng về công việc quản lý.

Ví dụ 
Một tổ chức sử dụng phần mềm quản lý lực lượng lao động để tạo lịch làm việc cho nhân viên, theo dõi chấm công và phân tích dữ liệu về lao động để đưa ra quyết định có sáng suốt về mức độ nhân viên và phân phối nguồn lực.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!