Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm lập kế hoạch kế nhiệm (Succession planning software)
Phần mềm lập kế hoạch kế nhiệm (Succession planning software)
Một phần mềm được sử dụng để quản lý quá trình kế thừa chức vụ trong doanh nghiệp.
 
Phần mềm giúp người quản lý và nhân viên có thể dễ dàng đánh giá và lựa chọn nhân viên có khả năng lãnh đạo và phát triển để trở thành người tiếp theo đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong tương lai của công ty.
 
Ví dụ
 
Một công ty lớn đang sử dụng phần mềm quản lý kế thừa chức vụ để đào tạo nhân viên mới cho các vị trí quan trọng trong công ty. Họ đánh giá khả năng lãnh đạo của nhân viên hiện tại và đào tạo các kế hoạch phát triển cá nhân cho họ.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!