Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm gắn kết nhân viên (Employee engagement software)
Phần mềm gắn kết nhân viên (Employee engagement software)
Phần mềm gắn kết nhân viên (Employee engagement software) là phần mềm giúp các công ty tăng cường sự gắn kết của nhân viên với công việc. Phần mềm này cung cấp các công cụ để đo lường, quản lý sự tương tác, gắn kết cũng như sự tham gia của nhân viên trong các hoạt động và sự kiện của công ty.
 
Ví dụ
Một công ty sử dụng phần mềm employee engagement để quản lý các kỹ năng và sự phát triển của nhân viên. Phần mềm này cung cấp các công cụ để đo lường cảm nhận của nhân viên đối với công việc và tổ chức. Việc doanh nghiệp dùng phần mềm này giúp nhân viên cảm thấy những cống hiến của họ được công nhận.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!