Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân loại nhân viên (Worker classification)
Phân loại nhân viên (Worker classification)

Phân loại nhân viên là quá trình xác định xem một cá nhân nên được phân loại là nhân viên hay cộng tác viên tự do. Thuật ngữ này liên quan đến việc đánh giá các yếu tố khác nhau như mức độ kiểm soát của người sử dụng lao động, bản chất của công việc được thực hiện, phương thức thanh toán và mối quan hệ giữa các bên. Việc phân loại người lao động được điều chỉnh bởi luật lao động và các quy định về thuế để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và bảo vệ quyền của người lao động.

Ví dụ
Công ty XYZ thuê tài xế giao hàng để chở hàng cho khách. Người lái xe sử dụng phương tiện riêng của họ và làm việc bán thời gian, tự chọn lịch trình. Bất chấp sự linh hoạt và độc lập của tài xế, Công ty XYZ kiểm soát đáng kể công việc của tài xế, cung cấp hướng dẫn chi tiết về các tuyến đường và yêu cầu giao hàng. Ngoài ra, trình điều khiển được tích hợp vào hoạt động của công ty và không tham gia vào một hoạt động kinh doanh độc lập. Trong trường hợp này, tài xế có thể được phân loại là nhân viên chứ không phải là cộng tác viên tự do do mức độ kiểm soát của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!