Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhản hồi liên tục (Continuous feedback)
Phản hồi liên tục (Continuous feedback)

Phản hồi liên tục là một quy trình cung cấp phản hồi và huấn luyện liên tục cho nhân viên, thay vì chỉ dựa vào các đánh giá hiệu suất hàng năm hoặc nửa năm. Cách tiếp cận này cho phép giao tiếp thường xuyên hơn giữa người quản lý và nhân viên và có thể dẫn đến những cải tiến kịp thời và hiệu quả hơn về hiệu suất.

Ví dụ

Người quản lý nhân sự có thể triển khai hệ thống phản hồi liên tục, trong đó người quản lý và nhân viên có các cuộc họp trực tiếp thường xuyên để thảo luận về hiệu suất và mục tiêu, tập trung vào việc xác định điểm mạnh, lĩnh vực cần cải thiện và cơ hội phát triển.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!