Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhản hồi của nhân viên (Employee feedback)
Phản hồi của nhân viên (Employee feedback)

Phản hồi của nhân viên là quá trình cung cấp cho nhân viên thông tin về hiệu suất công việc của họ và đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng cũng như đề xuất cải tiến. Phản hồi hiệu quả có thể giúp nhân viên phát triển kỹ năng, cải thiện hiệu suất và tăng sự hài lòng trong công việc.

Ví dụ

Một ví dụ về phản hồi của nhân viên là người quản lý thường xuyên cung cấp phản hồi cho các thành viên trong nhóm của họ, chẳng hạn như đánh giá hiệu suất hàng tháng hoặc hàng quý, các buổi huấn luyện và phản hồi không chính thức trong các cuộc họp nhóm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!