Phản hồi 360 độ

360-degree feedback là một phương pháp phản hồi (feedback) có hệ thống về kết quả công việc, hành vi, kỹ năng chuyên môn hay năng lực từ những người làm việc cùng bạn. Phương pháp này còn được gọi với nhiều tên khác nhau như 360 degree review, 360 degree survey, đánh giá ngang hàng, phản hồi từ nhiều người đánh giá, v.v.

Phản hồi 360 độ là một phương pháp phản hồi (feedback) có hệ thống về kết quả công việc, hành vi, kỹ năng chuyên môn hay năng lực từ những người làm việc cùng bạn. Phương pháp này còn được gọi với nhiều tên khác nhau như 360 degree review, 360 degree survey, đánh giá từ các đồng nghiệp, phản hồi từ nhiều người đánh giá, v.v.

Cụ thể, trong đánh giá 360 độ, người được đánh giá sẽ nhận được phản hồi về kết quả công việc từ nhiều người khác nhau, bao gồm cấp trên, đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới và khách hàng, trong một biểu mẫu đánh giá phản hồi. Nhờ đó, người được đánh giá có thể có cái nhìn toàn diện hơn về bản thân và tìm ra những điểm cần cải thiện để phát triển bản thân. Đây là một công cụ phát triển nhân viên hiệu quả và được sử dụng phổ biến trong quản lý nhân sự hiện đại.

Ví dụ
Một công ty sử dụng đánh giá 360 độ để đánh giá nhân viên của họ. Mỗi nhân viên sẽ được yêu cầu điền vào một biểu mẫu phản hồi, trong đó họ được yêu cầu đánh giá về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, v.v. của nhân viên đó. Bên cạnh đó, nhân viên cũng sẽ được yêu cầu đánh giá bản thân và đưa ra những mục tiêu phát triển trong tương lai.

Sau khi thu thập các phản hồi này, nhân viên sẽ có thể xem lại để đánh giá lại bản thân và đưa ra những phương án để phát triển kỹ năng và nâng cao hiệu quả làm việc của mình. Phản hồi từ nhiều người khác nhau sẽ giúp nhân viên có cái nhìn toàn diện hơn về bản thân, nhận biết được mặt mạnh và mặt hạn chế của mình. Từ đó, họ có thể tập trung vào những điểm còn yếu để cải thiện chất lượng công việc và đóng góp tích cực cho tổ chức.

Cùng với đó, việc áp dụng phương pháp đánh giá 360 độ còn giúp tăng sự minh bạch và trung thực trong quản lý nhân sự, giúp người quản lý và bộ phận nhân sự có cái nhìn toàn diện hơn về nhân viên và đưa ra các quyết định phù hợp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!