Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân Biệt Giới Tính (Gender Discrimination)
Phân Biệt Giới Tính (Gender Discrimination)

Phân biệt giới tính là việc đề cập đến việc đối xử bất công hoặc định kiến đối với các cá nhân dựa trên giới tính của họ, điển hình là ở nơi làm việc. Việc này xảy ra khi các cá nhân bị đối xử khác biệt hoặc gặp bất lợi do giới tính của họ, thay vì việc quan tâm đến kỹ năng, trình độ hoặc khả năng của họ.

Ví dụ:

Nếu một công ty liên tục đề bạt nhân viên nam lên các vị trí cao hơn trong khi nhân viên nữ có trình độ tương đương lại bị bỏ qua, thì đó có thể bị coi là phân biệt giới tính. Tương tự như vậy, việc trả lương cho nhân viên nam và nữ khác nhau cho cùng một công việc hoặc từ chối các cơ hội, chẳng hạn như đào tạo hoặc phát triển nghề nghiệp, dựa trên giới tính cũng là những trường hợp phân biệt giới tính. Phân biệt đối xử về giới bị cấm ở nhiều quốc gia và vi phạm luật cơ hội việc làm bình đẳng. Bộ phận nhân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường làm việc toàn diện và công bằng bằng cách thực hiện các chính sách, thực tiễn và chương trình đào tạo nhằm giải quyết và ngăn chặn phân biệt đối xử về giới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!