Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân biệt đối xử trong việc làm (Employment discrimination)
Phân biệt đối xử trong việc làm (Employment discrimination)

Phân biệt đối xử trong việc làm đề cập đến việc đối xử bất công đối với nhân viên hoặc người xin việc dựa trên một số đặc điểm được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền. Nó liên quan đến việc đưa ra các quyết định liên quan đến việc làm, chẳng hạn như tuyển dụng, sa thải, thăng chức hoặc bồi thường, dựa trên các yếu tố phân biệt đối xử hơn là thành tích.

Ví dụ

Từ chối tuyển dụng một ứng viên đủ điều kiện vì tôn giáo của họ hoặc đối xử bất lợi với nhân viên do khuyết tật của họ là những ví dụ về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, điều này bị cấm theo luật chống phân biệt đối xử.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!