Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân biệt đối xử (Discrimination)
Phân biệt đối xử (Discrimination)

Phân biệt đối xử đề cập đến việc đối xử không công bằng hoặc bất bình đẳng đối với các cá nhân hoặc nhóm dựa trên một số đặc điểm hoặc thuộc tính được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc quốc tịch. Phân biệt đối xử có thể xảy ra trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, bao gồm việc làm, giáo dục, nhà ở và dịch vụ công cộng.

Ví dụ
Phân biệt đối xử tại nơi làm việc là khi một nhân viên bị từ chối thăng chức dựa trên giới tính của họ, mặc dù họ có trình độ và kinh nghiệm cần thiết cho vị trí đó.  Phân biệt đối xử cũng có thể biểu hiện dưới dạng trả lương không công bằng cho công việc như nhau, quấy rối dựa trên các đặc điểm được bảo vệ hoặc loại trừ một số nhóm người nhất định khỏi các cơ hội hoặc lợi ích trong một tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!