Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân biệt đối xử (Discrimination)
Phân biệt đối xử (Discrimination)

Phân biệt đối xử đề cập đến việc đối xử không công bằng hoặc có thành kiến đối với các cá nhân hoặc nhóm dựa trên các đặc điểm được bảo vệ nhất định, chẳng hạn như chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, khuyết tật hoặc khuynh hướng tình dục. Điều này liên quan đến việc đưa ra các quyết định tuyển dụng, bao gồm tuyển dụng, sa thải, thăng chức hoặc bồi thường, có tính thiên vị hoặc không bình đẳng do những đặc điểm này.

Ví dụ
Nếu một nhân viên nữ đủ năng lực bị bỏ qua để được thăng chức thay cho một đồng nghiệp nam có năng lực kém hơn chỉ vì giới tính của cô ấy thì đó là hành vi phân biệt đối xử về giới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!