Offboarding đề cập đến quy trình chính thức mà một tổ chức tuân theo khi một nhân viên rời khỏi vị trí của họ, cho dù là do từ chức, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng hay bất kỳ lý do nào khác. Điều này bao gồm nhiều hoạt động nhân sự khác nhau được thiết kế để đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ cho nhân viên sắp rời đi và bảo vệ lợi ích của công ty.

Ví dụ
Khi một nhân viên nộp đơn từ chức, bộ phận nhân sự sẽ bắt đầu quy trình sa thải, có thể bao gồm tiến hành phỏng vấn thôi việc, thu thập tài sản của công ty (ví dụ: máy tính xách tay, huy hiệu truy cập), chấm dứt quyền truy cập hệ thống và cung cấp thông tin về việc tiếp tục hưởng phúc lợi. Offboarding đảm bảo được tổ chức tốt trong khi vẫn duy trì việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và an ninh.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!