Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhóm đa chức năng (Cross-funcational team)
Nhóm đa chức năng (Cross-funcational team)

Nhóm đa chức năng là một nhóm các cá nhân từ các khu vực chức năng hoặc phòng ban khác nhau trong một tổ chức cùng nhau làm việc trong một dự án, nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể. Các thành viên của một nhóm đa chức năng mang các kỹ năng, chuyên môn và quan điểm độc đáo của họ để cộng tác và đóng góp vào việc hoàn thành thành công dự án.

Ví dụ:

Trong một tổ chức, một nhóm đa chức năng có thể được thành lập để phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Nhóm có thể bao gồm các thành viên từ các bộ phận khác nhau như tiếp thị, kỹ thuật, tài chính và vận hành. Mỗi thành viên trong nhóm mang kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ vào dự án, tạo điều kiện cho một cách tiếp cận tích hợp và toàn diện hơn. Nhóm đa chức năng cho phép giao tiếp hiệu quả, ra quyết định nhanh hơn và hiểu biết toàn diện về các yêu cầu của dự án. Bằng cách tận dụng các quan điểm và kiến thức chuyên môn đa dạng, các nhóm đa chức năng thúc đẩy đổi mới, giải quyết vấn đề và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Bộ phận nhân sự đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các nhóm chức năng chéo, đảm bảo sự hợp tác và cung cấp hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm về đào tạo, phối hợp và giải quyết xung đột.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!