Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhật ký ứng viên nộp hồ sơ (Applicant flow log)
Nhật ký ứng viên nộp hồ sơ (Applicant flow log)

Nhật ký ứng viên nộp hồ sơ (Applicant flow log) là một tài liệu lưu trữ hồ sơ có hệ thống được sử dụng để theo dõi sự tiến triển của ứng viên qua các giai đoạn khác nhau của quá trình tuyển chọn. Nhật ký này cung cấp thông tin tổng quan về nhân khẩu học, trình độ chuyên môn và vị trí công việc của các ứng viên cụ thể hoặc trong một tổ chức.

Ví dụ
Một công ty đang tìm cách nâng cao sự đa dạng và hòa nhập sử dụng Applicant flow log để ghi lại và phân tích các đặc điểm nhân khẩu học của người xin việc. Nhật ký này bao gồm các dữ liệu như giới tính, chủng tộc, dân tộc và tình trạng cựu chiến binh của người nộp đơn. Bằng cách duy trì nhật ký này, công ty có thể đảm bảo tuân thủ các quy định về cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) và xác định những thành kiến ​​có thể xảy ra trong quá trình tuyển dụng của họ. Chẳng hạn, nếu nhật ký cho thấy tỷ lệ ứng viên giảm đáng kể từ các nhóm ít được đại diện ở một giai đoạn nhất định của quy trình tuyển dụng, công ty có thể thực hiện các hành động khắc phục để giải quyết mọi thành kiến hoặc rào cản tiềm ẩn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!