Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân viên tự phục vụ (Employee self-service)
Nhân viên tự phục vụ (Employee self-service)

Nhân viên tự phục vụ (ESS) là một ứng dụng phần mềm cho phép nhân viên tự thực hiện các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến nhân sự mà không cần sự hỗ trợ từ nhân viên nhân sự. ESS thường bao gồm các chức năng như xem cuống phiếu lương, cập nhật thông tin cá nhân, gửi yêu cầu nghỉ phép và truy cập các chính sách và thủ tục của công ty.

Ví dụ
Một nhân viên sử dụng cổng thông tin ESS để xem các cuống lương trước đây của họ, cập nhật thông tin liên hệ của họ và yêu cầu thời gian nghỉ cho kỳ nghỉ sắp tới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!