Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân viên thời vụ (Casual employee)
Nhân viên thời vụ (Casual employee)

Nhân viên thời vụ đề cập đến một cá nhân được thuê trên cơ sở không thường xuyên hoặc khi cần thiết, mà không mong đợi công việc liên tục hoặc được đảm bảo. Không giống như nhân viên toàn thời gian hoặc bán thời gian, nhân viên thời vụ không có lịch trình cố định hoặc định trước và thường làm việc tạm thời để đáp ứng nhu cầu nhân sự ngắn hạn.

Ví dụ
Một cửa hàng bán lẻ thuê nhân viên thời vụ trong mùa nghỉ lễ bận rộn để giải quyết lượng khách hàng tăng lên. Những nhân viên này làm việc không thường xuyên, thường thay thế cho các nhân viên bình thường trong kỳ nghỉ hoặc xử lý các giờ mua sắm cao điểm. Họ không được đảm bảo số giờ cố định mỗi tuần và có thể linh hoạt chấp nhận hoặc từ chối ca làm việc dựa trên tình trạng sẵn có của họ. Cửa hàng trả cho họ mức lương theo giờ và họ không nhận được các lợi ích như thời gian nghỉ có lương hoặc bảo hiểm y tế. Sau khi mùa bận rộn kết thúc, công việc của họ có thể tạm thời bị đình chỉ cho đến giai đoạn nhu cầu cao tiếp theo.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!