Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân viên theo luật thông thường (Common-Law Employee)
Nhân viên theo luật thông thường (Common-Law Employee)

Nhân viên theo luật thông thường đề cập đến một cá nhân làm việc trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, trong đó người sử dụng lao động có quyền kiểm soát và chỉ đạo công việc của nhân viên. Loại việc làm này được đặc trưng bởi một khung pháp lý được xây dựng thông qua các phán quyết của tòa án, thay vì được xác định bởi một thỏa thuận hoặc hợp đồng bằng văn bản.

Ví dụ
Duy làm việc cho Công ty XYZ với vị trí kỹ sư phần mềm. Anh ta báo cáo với người quản lý, tuân theo các chính sách và thủ tục của công ty, và nhận lương đều đặn. Công ty kiểm soát lịch trình làm việc của Duy, cung cấp cho anh những công cụ và nguồn lực cần thiết, đồng thời đánh giá hiệu suất của anh. Trong tình huống này, Duy được coi là nhân viên hợp pháp của Công ty XYZ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!