Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân viên hợp đồng (Contract labor)
Nhân viên hợp đồng (Contract labor)
Nhân viên hợp đồng (Contract labor) là thuật ngữ chỉ người lao động được thuê theo hợp đồng tạm thời và chỉ làm việc trong một khoảng thời gian nhất định cho một tổ chức.
 
Ví dụ
Một công ty muốn sản xuất một lô hàng sản phẩm mới và cần sử dụng thêm lao động trong một khoảng thời gian ngắn. Thay vì tuyển dụng thêm nhân viên, công ty này quyết định thuê một nhóm nhân viên thời vụ làm việc trong khoảng thời gian cụ thể để làm việc. Những nhân viên này được thuê bằng hợp đồng lao động tạm thời và chỉ làm việc trong khoảng thời gian cụ thể đó.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!