Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân sự linh hoạt (Flexible Staffing)
Nhân sự linh hoạt (Flexible Staffing)

Phương pháp tuyển dụng nhân viên làm việc tạm thời, bán thời gian hoặc dự án thay vì làm việc toàn thời gian, nhân viên thường trú. Điều này cho phép các công ty thích nghi nhanh chóng với nhu cầu kinh doanh thay đổi và giảm chi phí lao động.

Ví dụ

Tuyển dụng freelancer hoặc nhà thầu cho một dự án cụ thể thay vì tuyển dụng nhân viên toàn thời gian.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!