Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân sự ảo (Virtual HR)
Nhân sự ảo (Virtual HR)

Nhân sự ảo đề cập đến việc sử dụng công nghệ và giao tiếp từ xa để cung cấp dịch vụ nhân sự cho các tổ chức. Điều này có thể bao gồm các nhiệm vụ như xử lý bảng lương, quản lý phúc lợi và đào tạo nhân viên.

Ví dụ

Một số công ty sử dụng dịch vụ nhân sự ảo để giảm chi phí và tăng hiệu quả, trong khi vẫn cung cấp hỗ trợ nhân sự chất lượng cho nhân viên của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!