Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhà tuyển dụng (Recruiter)
Nhà tuyển dụng (Recruiter)

Nhà tuyển dụng là một người hoặc một công ty chuyên tìm kiếm, thu hút và thuê nhân viên mới cho một tổ chức. Các nhà tuyển dụng có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như đăng tuyển dụng, mạng xã hội, giới thiệu và tiếp cận trực tiếp để xác định và thu hút các ứng viên đủ điều kiện.

Ví dụ
Một nhà tuyển dụng được một công ty thuê để giúp lấp đầy một vị trí còn trống và họ sử dụng mạng lưới cũng như các nguồn lực của mình để xác định và sàng lọc các ứng viên tiềm năng trước khi trình bày với công ty để đánh giá thêm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!