Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhà thầu liên bang (Federal Contractor)
Nhà thầu liên bang (Federal Contractor)

Nhà thầu liên bang đề cập đến một công ty hoặc tổ chức tư nhân ký kết thỏa thuận hợp đồng với chính phủ liên bang để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Các hợp đồng này tuân theo các quy tắc, quy định và yêu cầu cụ thể do chính phủ đặt ra.

Ví dụ

Một công ty xây dựng được chính phủ trao hợp đồng để xây dựng một tòa nhà liên bang hoặc dự án cơ sở hạ tầng mới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!