Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNgười nước ngoài thường trú tại một quốc gia (Resident Alien)
Người nước ngoài thường trú tại một quốc gia (Resident Alien)

Ngoại kiều thường trú là một cá nhân không phải là công dân của quốc gia nơi họ cư trú, nhưng họ đã được cấp phép hợp pháp để sống và làm việc tại quốc gia đó. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong bối cảnh nhập cư và tình trạng pháp lý.

Ví dụ

Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, người nước ngoài thường trú là một cá nhân có thẻ xanh, còn được gọi là Thẻ Thường trú nhân. Thẻ này cấp cho họ quyền sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ, mặc dù họ không phải là công dân Hoa Kỳ. Người nước ngoài cư trú có một số quyền và trách nhiệm nhất định, chẳng hạn như nộp thuế và tuân thủ luật pháp của quốc gia, nhưng họ có thể không đủ điều kiện để bỏ phiếu hoặc nắm giữ một số chức vụ chính phủ dành riêng cho công dân.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!