Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNgười lao động đủ điều kiện (Benefits Eligible)
Người lao động đủ điều kiện (Benefits Eligible)

Người lao động đủ điều kiện là một thuật ngữ được sử dụng trong nguồn nhân lực để mô tả những nhân viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để nhận các lợi ích do công ty cung cấp. Những lợi ích này có thể bao gồm bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu, thời gian nghỉ có lương và các đặc quyền khác do người sử dụng lao động cung cấp. Việc đủ điều kiện nhận trợ cấp thường phụ thuộc vào các yếu tố như tình trạng việc làm (toàn thời gian hoặc bán thời gian), thời gian làm việc và đáp ứng các yêu cầu cụ thể do chính sách và kế hoạch phúc lợi của công ty đặt ra.

Ví dụ:
Hãy xem xét một ví dụ về một công ty cung cấp gói lợi ích toàn diện cho nhân viên của mình. Theo chính sách của công ty, chỉ những nhân viên chính thức đã hoàn thành thời gian thử việc ít nhất ba tháng mới được coi là đủ điều kiện nhận trợ cấp. Nhân viên bán thời gian và những người chưa hoàn thành thời gian thử việc không được hưởng các lợi ích của công ty. Do đó, nếu một nhân viên đã được thuê làm nhân viên chính thức và đã hoàn thành thành công ba tháng thử việc, họ sẽ được coi là đủ điều kiện nhận trợ cấp và có thể tham gia chương trình bảo hiểm y tế, đóng góp vào quỹ tiết kiệm hưu trí và hưởng các quyền lợi khác. phúc lợi do công ty cung cấp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!