Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNgười Giám Sát (Supervisor)
Người Giám Sát (Supervisor)

Người giám sát trong bối cảnh nhân sự, là một cá nhân có quyền hạn và trách nhiệm giám sát và quản lý công việc của các nhân viên khác hoặc một nhóm trong một tổ chức. Họ chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn, phân công nhiệm vụ, giám sát hiệu suất, cung cấp đánh giá và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành một cách hiệu quả và hiệu quả.

Ví dụ:

Chẳng hạn, trong một công ty sản xuất, người giám sát có thể chịu trách nhiệm giám sát dây chuyền sản xuất và quản lý một nhóm công nhân. Vai trò của họ liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu sản xuất, phân công nhiệm vụ cho nhân viên, giám sát quy trình làm việc, giải quyết mọi vấn đề hoặc thách thức phát sinh và đảm bảo rằng các mục tiêu sản xuất được đáp ứng. Người giám sát cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân viên, cung cấp đào tạo, huấn luyện và phản hồi để giúp nhân viên cải thiện kỹ năng và hiệu suất của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!