Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNghịch lý Abilene (Abilene Paradox)
Nghịch lý Abilene (Abilene Paradox)

Nghịch lý Abilene đề cập đến một hiện tượng trong đó một nhóm người cùng nhau đồng ý với một quá trình hành động mà không ai trong số họ mong muốn. Nghịch lý này xảy ra khi các thành viên trong nhóm tránh bày tỏ sở thích hoặc mối quan tâm thực sự của họ và tuân theo những gì họ coi là sự đồng thuận của nhóm.

Ví dụ

Trong một cuộc họp nhóm, mọi người đồng ý đảm nhận một dự án bổ sung mặc dù thầm tin rằng nó sẽ làm quá tải khối lượng công việc của họ vì họ cho rằng đó là điều mà những người còn lại trong nhóm muốn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!