Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNghỉ tang chế (Bereavement Leave)
Nghỉ tang chế (Bereavement Leave)

Nghỉ tang chế, còn được gọi là nghỉ thương tiếc hoặc nghỉ tang lễ, là một loại nghỉ phép dành cho nhân viên để họ có thời gian nghỉ làm để đau buồn và giải quyết các vấn đề liên quan đến cái chết của thành viên gia đình hoặc người thân. Đó là một hình thức nghỉ phép có lương hoặc không lương để ghi nhận tác động về mặt cảm xúc và nhu cầu cá nhân của nhân viên trong thời gian mất mát. Chính sách nghỉ phép này thể hiện sự thấu hiểu và hỗ trợ cho nhân viên trong thời gian khó khăn, giúp họ tập trung vào nghĩa vụ gia đình.

Ví dụ
Chính sách của công ty cho phép nhân viên nghỉ phép có lương tới năm ngày để đối mặt với cái chết của một thành viên gia đình trực hệ, chẳng hạn như vợ/chồng, con, cha mẹ hoặc anh chị em ruột. Trong thời gian này, nhân viên có cơ hội tham dự tang lễ, thu xếp những việc cần thiết và chia sẻ nỗi đau mất mát mà không phải chịu áp lực về trách nhiệm công việc. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!