Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNghỉ phép Y tế (Medical Leave of Absence)
Nghỉ phép Y tế (Medical Leave of Absence)

Nghỉ phép Y tế là một thỏa thuận chính thức trong lĩnh vực nhân sự cho phép nhân viên nghỉ làm vì lý do y tế trong khi vẫn duy trì được bảo vệ công việc và trong một số trường hợp vẫn tiếp tục được trả lương. Thời gian nghỉ phép này thường được cấp cho những nhân viên đang gặp phải tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, chấn thương, phẫu thuật hoặc các tình huống y tế khác buộc họ phải nghỉ làm.

Ví dụ

Nếu một nhân viên được chẩn đoán mắc bệnh nặng và cần phải điều trị, họ có thể yêu cầu Nghỉ phép Y tế. Trong thời gian này, công việc của nhân viên được bảo vệ và họ có thể được nhận một phần tiền lương theo chính sách của công ty hoặc quy định của pháp luật, tùy thuộc vào thời gian và hoàn cảnh nghỉ phép.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!