Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNghỉ phép theo quy định (Statutory leave)
Nghỉ phép theo quy định (Statutory leave)

Nghỉ phép theo quy định đề cập đến thời gian nghỉ làm được ủy quyền và bảo vệ về mặt pháp lý mà nhân viên được hưởng theo luật lao động và các quy định của chính phủ. Thời gian nghỉ này thường được cung cấp vì những lý do cụ thể, chẳng hạn như kỳ nghỉ, nghỉ ốm, ngày nghỉ lễ hoặc các sự kiện liên quan đến gia đình. Nghỉ phép theo luật định đảm bảo rằng nhân viên có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân trong khi vẫn duy trì được sự ổn định trong công việc và được hưởng một số lợi ích nhất định.

Ví dụ
Tại Hoa Kỳ, Đạo luật nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế (FMLA) cung cấp cho nhân viên đủ điều kiện quyền nghỉ phép theo luật định, cho phép họ được nghỉ phép không lương tối đa 12 tuần mỗi năm vì lý do gia đình hoặc lý do y tế đủ tiêu chuẩn. Điều này bao gồm việc chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc con nuôi, giải quyết tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hoặc đáp ứng nhu cầu của gia đình quân nhân. Luật pháp đảm bảo rằng người lao động có thể nghỉ phép mà không sợ bị mất việc làm hoặc mất phúc lợi y tế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!