Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNghỉ phép theo quy định (Statutory leave)
Nghỉ phép theo quy định (Statutory leave)

Nghỉ phép theo quy định đề cập đến các khoảng thời gian nghỉ việc theo quy định pháp luật mà người lao động được quyền hưởng theo luật pháp. Các khoảng thời gian nghỉ này thường được quy định và điều chỉnh bởi luật lao động hoặc quy định của chính phủ để bảo vệ quyền lợi và sự an lành của người lao động. Nghỉ phép theo quy định có thể bao gồm nhiều loại nghỉ khác nhau, như nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ phép nghỉ lễ. Mục đích của nghỉ phép theo quy định là cung cấp cho người lao động thời gian cần thiết nghỉ việc cho các lý do cụ thể, đảm bảo sức khỏe, trách nhiệm gia đình hoặc thời gian nghỉ giải trí của họ được tôn trọng và được hỗ trợ.

Ví dụ
Nghỉ phép theo quy định là nghỉ thai sản, đây là khoảng thời gian nghỉ việc theo quy định được cấp cho nhân viên đang mang thai hoặc vừa sinh con. Ở nhiều quốc gia, nghỉ thai sản được bảo vệ bởi pháp luật để cung cấp cho nhân viên nữ thời gian cần thiết để phục hồi sau sinh, tạo mối quan hệ với con mới sinh và đảm bảo sự an lành của trẻ. Thời gian nghỉ thai sản và các quyền lợi liên quan có thể thay đổi tùy thuộc vào luật lao động của quốc gia, nhưng quyền được nghỉ việc cho mục đích thai sản thường được đảm bảo bởi quy định pháp luật.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!