Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐạo luật Nghỉ phép gia đình và y tế (FMLA)
Đạo luật Nghỉ phép gia đình và y tế (FMLA)

Đạo luật Nghỉ phép gia đình và y tế (FMLA) là đạo luật liên bang yêu cầu nhà tuyển dụng có từ 50 nhân viên trở lên cung cấp tối đa 12 tuần nghỉ phép có lương, được bảo vệ công việc đối với những nhân viên đủ điều kiện để chăm sóc gia đình và y tế trong một số trường hợp nhất định. Những lý do này có thể bao gồm sự ra đời hoặc nhận nuôi một đứa trẻ, việc chăm sóc một người thân bị bệnh nặng, hoặc tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của chính nhân viên đó.

Ví dụ
Một nhân viên đủ điều kiện có thể xin nghỉ phép FMLA để chăm sóc cho vợ/chồng của họ đã được chẩn đoán mắc một bệnh nghiêm trọng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!