Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNghỉ phép do bệnh tật (Disability Leave)
Nghỉ phép do bệnh tật (Disability Leave)

Disability Leave là chế độ nghỉ phép dành cho nhân viên bị ốm đau, bệnh tật hoặc bị thương, khiến họ không thể làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. Chế độ này thường được quy định bởi luật pháp lao động của từng quốc gia.

Các loại Disability Leave phổ biến:

  • Short-term Disability Leave: Chế độ nghỉ phép ngắn hạn, thường kéo dài từ 1 đến 6 tháng.
  • Long-term Disability Leave: Chế độ nghỉ phép dài hạn, thường kéo dài từ 6 tháng trở lên.
  • Family and Medical Leave Act (FMLA): Chế độ nghỉ phép dành cho nhân viên ở Hoa Kỳ để chăm sóc người thân bị ốm đau hoặc bệnh tật.

Các điều kiện để được hưởng Disability Leave:

  • Nhân viên phải được chẩn đoán mắc bệnh hoặc bị thương bởi một chuyên gia y tế.
  • Nhân viên phải không thể làm việc trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Nhân viên phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian làm việc và thâm niên tại công ty.

Các quyền lợi của nhân viên hưởng Disability Leave:

  • Được hưởng lương hoặc trợ cấp.
  • Được duy trì các quyền lợi của người lao động, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Ví dụ minh họa:

  • Một nhân viên văn phòng bị tai nạn giao thông, khiến họ không thể đi lại và làm việc trong vòng 3 tháng. Trong trường hợp này, nhân viên này sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép Disability Leave từ công ty.
  • Một nhân viên bán hàng bị ốm đau và cần phải nằm viện trong vòng 1 tháng. Trong trường hợp này, nhân viên này cũng sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép Disability Leave từ công ty.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!