Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNghỉ phép (Leave of Absence)
Nghỉ phép (Leave of Absence)

Nghỉ phép là khoảng thời gian được phê duyệt trong đó nhân viên được phép nghỉ làm, thường vì lý do cá nhân, y tế hoặc lý do cụ thể khác. Thời gian nghỉ này do người sử dụng lao động cho phép và thường được điều chỉnh bởi chính sách của công ty và luật lao động.

Ví dụ
Nhân viên có thể yêu cầu Nghỉ phép để chăm sóc một thành viên trong gia đình bị bệnh, theo đuổi việc học cao hơn hoặc phục hồi sau một thủ tục y tế. Người sử dụng lao động xem xét yêu cầu và, nếu được chấp thuận, sẽ cho nhân viên thời gian nghỉ làm có hoặc không có lương, tùy thuộc vào chính sách của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!