Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNgày lễ liên bang (Federal Holidays)
Ngày lễ liên bang (Federal Holidays)

Ngày lễ liên bang là các ngày lễ được chỉ định bởi chính phủ liên bang Hoa Kỳ, trong đó tất cả các cơ quan và dịch vụ chính phủ liên bang không cần thiết sẽ đóng cửa. Những ngày lễ này chỉ áp dụng cho các nhân viên chính phủ liên bang và không nhất thiết áp dụng cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức tư nhân.

Ví dụ

Một số ví dụ về ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ bao gồm ngày đầu năm mới, ngày Độc lập, ngày Lao động, ngày Tạ ơn và ngày Giáng sinh.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!