Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNén lương (Pay Compression)
Nén lương (Pay Compression)

Nén lương đề cập đến một tình huống trong đó có sự khác biệt tối thiểu về tiền lương giữa các nhân viên ở các cấp độ khác nhau trong một tổ chức. Lương này xảy ra khi nhân viên mới được tuyển dụng hoặc nhân viên cấp thấp hơn được trả mức lương tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với nhân viên có kinh nghiệm hơn hoặc cấp cao hơn.

Ví dụ 

Do bị nén lương, một nhân viên mới được tuyển dụng gần đây với kinh nghiệm hạn chế kiếm được mức lương gần bằng với một nhân viên cấp cao đã làm việc cho công ty trong vài năm và có nhiều trách nhiệm hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!