Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiới thiệu qua loa (Negligent Referral)
Giới thiệu qua loa (Negligent Referral)

Giới thiệu qua loa (Negligent Referral) đề cập đến hành động cung cấp thông tin tham khảo tích cực hoặc trung lập cho một nhân viên cũ mà không tiết lộ hoặc cảnh báo không đầy đủ cho người sử dụng lao động tiềm năng về các vấn đề về hành vi hoặc hiệu suất đã biết của cá nhân đó. Việc không thực hiện thẩm định khi cung cấp tài liệu tham khảo có thể dẫn đến các quyết định tuyển dụng khiến người sử dụng lao động mới gặp rủi ro.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng một tình huống trong đó người quản lý nhân sự tại Công ty A nhận được yêu cầu giới thiệu cho một nhân viên cũ, John, người thường xuyên gặp vấn đề về chấm công và có tiền sử mâu thuẫn với đồng nghiệp. Trong tình huống giới thiệu cẩu thả, giám đốc nhân sự không đề cập đến những vấn đề này mà chỉ nhấn mạnh đến kỹ năng kỹ thuật của John. Công ty B, dựa vào tài liệu tham khảo không đầy đủ này, đã thuê John mà không biết về các vấn đề hành vi của anh ta. Sau đó, sự tham dự của John và các xung đột đã làm gián đoạn nơi làm việc của Công ty B, dẫn đến các vấn đề về năng suất và trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn đối với Công ty A vì không cung cấp tài liệu tham khảo chính xác.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!