Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNăng suất tại nơi làm việc (Workplace productivity)
Năng suất tại nơi làm việc (Workplace productivity)

Năng suất tại nơi làm việc đề cập đến hiệu quả và sản lượng công việc được thực hiện bởi nhân viên trong một tổ chức. Thuật ngữ này đo lường khả năng của nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng các mục tiêu và tạo ra kết quả trong một khung thời gian nhất định. Năng suất làm việc cao là điều cần thiết cho sự thành công và phát triển của một tổ chức.

Ví dụ
Tại một nơi làm việc có cấu trúc tốt và hiệu quả, nhân viên được cung cấp các công cụ, nguồn lực và đào tạo cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả. Họ được tiếp cận với công nghệ và thiết bị hiện đại, đồng thời mọi trở ngại hoặc nút thắt tiềm ẩn cản trở năng suất đều được giải quyết một cách hiệu quả.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!