Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNăng lực hành vi (Behavioral Competencies)
Năng lực hành vi (Behavioral Competencies)

Năng lực hành vi là một tập hợp các kỹ năng, khả năng và đặc điểm góp phần thực hiện công việc hiệu quả, chẳng hạn như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng và lãnh đạo.

Ví dụ
Người quản lý dự án có kỹ năng giao tiếp có thể giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm, các bên liên quan và khách hàng để đảm bảo mọi người đều thống nhất với nhau. Một đại diện bán hàng có kỹ năng giải quyết vấn đề có thể xác định các điểm khó khăn của khách hàng và đề xuất các giải pháp đáp ứng nhu cầu của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!