Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNăng lực cốt lõi (Core competencies)
Năng lực cốt lõi (Core competencies)
Năng lực cốt lõi (Core competencies) là các kỹ năng và năng lực cốt lõi cần thiết để một nhân viên đạt được mục tiêu và thành công trong công việc. Các kỹ năng này thường được liệt kê trong mô tả công việc (JD) và có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí và cấp bậc.
 
 
Một số ví dụ về các Năng lực cốt lõi có thể bao gồm:
  1. Khả năng giao tiếp hiệu quả và thuyết phục
  2. Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc]
  3. Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm
  4. Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
  5. Khả năng sáng tạo và đổi mới
 
Việc liệt kê các năng lực cốt lõi trong JD giúp cho Nhân sự (HR) có thể chọn lọc được những ứng viên phù hợp với vị trí và cấp bậc. Bên cạnh đó, HR có thể đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong công ty.
 
Lưu ý
Danh sách năng lực cốt lõi không nên quá dài. HR phải cân nhắc trước khi đưa ra những yêu cầu quá cao so với năng lực thực tế của ứng viên.
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!