Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNấc thang nghề nghiệp (Dual career ladder)
Nấc thang nghề nghiệp (Dual career ladder)

Nấc thang nghề nghiệp kép là một khái niệm nhân sự liên quan đến việc cung cấp hai con đường sự nghiệp riêng biệt cho nhân viên trong một tổ chức. Được thiết kế để mang lại cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cho những cá nhân xuất sắc trong vai trò kỹ thuật hoặc chuyên môn của họ, nhưng có thể không muốn theo đuổi con đường quản lý hoặc lãnh đạo truyền thống. Bậc thang nghề nghiệp kép công nhận và khen thưởng nhân viên dựa trên chuyên môn, kỹ năng và đóng góp của họ trong các lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, cho phép họ thăng tiến trong sự nghiệp mà không cần chuyển đổi sang các vị trí quản lý. Cách tiếp cận này cho phép các tổ chức giữ chân và phát triển những tài năng hàng đầu bằng cách đưa ra một lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với sở thích và thế mạnh của nhân viên.

Ví dụ:
Có thể tìm thấy một ví dụ về nấc thang nghề nghiệp kép trong một công ty công nghệ. Công ty nhận ra rằng một số nhân viên có thể sở hữu các kỹ năng kỹ thuật đặc biệt và có mong muốn mạnh mẽ để tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật của họ hơn là theo đuổi vai trò quản lý. Để phục vụ cho những cá nhân này, công ty thiết lập một hệ thống bậc thang nghề nghiệp kép. Những nhân viên thể hiện sự thành thạo và xuất sắc trong vai trò kỹ thuật của họ sẽ được cung cấp một lộ trình nghề nghiệp riêng cho phép họ nâng cao kỹ năng kỹ thuật của mình, đảm nhận các dự án ngày càng thách thức và được công nhận vì những đóng góp của họ. Điều này cho phép công ty giữ chân các chuyên gia kỹ thuật có tay nghề cao và cung cấp một lộ trình rõ ràng cho sự phát triển nghề nghiệp của họ mà không yêu cầu họ chuyển sang các vị trí quản lý.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!