Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMục tiêu hiệu suất (Performance target)
Mục tiêu hiệu suất (Performance target)

Mục tiêu hiệu suất là một mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được đặt ra cho một cá nhân hoặc một nhóm để đạt được trong một khung thời gian nhất định. Đây là một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả thực tế. Các mục tiêu hiệu suất được thiết lập để thúc đẩy cải thiện hiệu suất, điều chỉnh nỗ lực phù hợp với mục tiêu của tổ chức và đưa ra định hướng rõ ràng để nhân viên tập trung nỗ lực.

Ví dụ
Trong bộ phận bán hàng, có thể đặt mục tiêu hiệu suất cho nhóm bán hàng để tăng doanh thu hàng tháng lên 10% so với tháng trước. Mục tiêu này cung cấp một mục tiêu có thể đo lường được để các thành viên trong nhóm hướng tới và cho phép tổ chức theo dõi tiến trình và thành công của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!