Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMức lương trung bình (Mean wage)
Mức lương trung bình (Mean wage)

Mức lương trung bình là giá trị thu nhập trung bình của một nhóm người. Để tính giá trị này, ta lấy tổng thu nhập của tất cả các thành viên trong nhóm chia cho tổng số lượng người trong nhóm. 

Ví dụ
Nếu tổng thu nhập của 10 người là 100 triệu đồng, thì Mean wage của nhóm đó sẽ là 10 triệu đồng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!