Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMối quan hệ (Relationship)
Mối quan hệ (Relationship)

Mối quan hệ đề cập đến các kết nối và tương tác giữa các cá nhân trong một tổ chức, bao gồm nhân viên, người quản lý và các bên liên quan. Thuật ngữ này bao gồm các kết nối chuyên nghiệp, làm việc theo nhóm, hợp tác và giao tiếp hiệu quả.

Ví dụ
Xây dựng các mối quan hệ bền chặt trong nhóm là điều cần thiết để thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực. Chẳng hạn, làm việc theo nhóm hiệu quả đòi hỏi sự tin tưởng, giao tiếp cởi mở và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. Phát triển mối quan hệ tích cực giữa người quản lý và nhân viên cũng góp phần tạo nên văn hóa làm việc hiệu quả và hỗ trợ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!