Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMô tả công việc (Job description)
Mô tả công việc (Job description)

Mô tả công việc là một tài liệu bằng văn bản cung cấp cái nhìn tổng quan về vai trò công việc cụ thể trong một tổ chức. Vạch ra các trách nhiệm chính, nhiệm vụ, nghĩa vụ, trình độ và các mối quan hệ báo cáo liên quan đến công việc. Một bản mô tả công việc được viết tốt đóng vai trò là công cụ giao tiếp giữa nhà tuyển dụng và nhân viên, làm rõ những kỳ vọng và giúp thu hút các ứng viên phù hợp trong quá trình tuyển dụng. Ngoài ra, cung cấp một điểm tham chiếu để đánh giá hiệu suất, phát triển nghề nghiệp và tuân thủ luật lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!