Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMạng xã hội (Social Media)
Mạng xã hội (Social Media)

Mạng xã hội đề cập đến các nền tảng và trang web trực tuyến cho phép người dùng tạo, chia sẻ và tương tác với nội dung cũng như kết nối với người khác. Trong ngữ cảnh của HR, mạng xã hội có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, như tuyển dụng, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, tăng cường sự tương tác của nhân viên. Cung cấp cho tổ chức cơ hội tiếp cận một đối tượng khán giả rộng hơn, tương tác với ứng viên nhân viên, và quảng bá thương hiệu hoặc văn hóa của mình.

Ví dụ:

Một ví dụ về mạng xã hội trong HR là sử dụng các nền tảng như LinkedIn hoặc Twitter để đăng tải thông tin về các vị trí công việc và thu hút ứng viên tiềm năng. Các công ty cũng có thể sử dụng mạng xã hội để giới thiệu văn hóa làm việc của mình bằng cách chia sẻ câu chuyện của nhân viên và ảnh hậu trường. Ngoài ra, mạng xã hội cũng có thể được sử dụng để công nhận nhân viên bằng cách công khai ghi nhận thành tựu hoặc cột mốc trên các nền tảng như Facebook hoặc Instagram.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!