Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhúc lợi bắt buộc (Mandatory Benefits)
Phúc lợi bắt buộc (Mandatory Benefits)

Các phúc lợi bắt buộc trong lĩnh vực quản lý nhân sự là những quyền lợi mà các tổ chức phải cung cấp cho nhân viên của họ theo yêu cầu của pháp luật lao động hoặc quy định của chính phủ. Các quyền lợi này thường bao gồm bảo hiểm sức khỏe, đóng góp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động.

Example
Yêu cầu đối với các nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia phải đóng một phần lương của nhân viên cho quỹ bảo hiểm xã hội do chính phủ quản lý.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!