Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMã số thuế (TIN Number)
Mã số thuế (TIN Number)

Mã số thuế (TIN) là viết tắt của "Mã số nhận dạng người nộp thuế". Trong lĩnh vực nhân sự, mã số TIN là mã số nhận dạng duy nhất được cơ quan thuế cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp, chủ yếu dùng cho mục đích báo cáo và lập hồ sơ thuế.

Ví dụ

Người sử dụng lao động thường yêu cầu nhân viên mới cung cấp Mã số TIN của họ trên các biểu mẫu thuế như W-4 ở Hoa Kỳ. Những con số này rất cần thiết để khấu trừ và báo cáo thuế thu nhập chính xác cho chính phủ. Việc không cung cấp Số TIN hợp lệ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và tài chính cho cả nhân viên và người sử dụng lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!