Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLý thuyết đào tạo người trưởng thành
Lý thuyết đào tạo người trưởng thành
Lý thuyết đào tạo cho người trưởng thành là một tập hợp các nguyên tắc và kỹ thuật được sử dụng để giảng dạy người lớn, dựa trên công trình của Malcolm Knowles, được xem là cha đẻ của lý thuyết này. Trong ngành công nghiệp nhân sự, học thuyết đào tạo người trưởng thành có thể được áp dụng để thiết kế các chương trình đào tạo trong nơi làm việc nhằm tăng cường trải nghiệm học tập và tối đa hóa hiệu quả của chúng. Những nguyên tắc của lý thuyết này cho rằng người lớn sẽ thích học hơn khi họ có thể liên hệ thông tin mới với kinh nghiệm của riêng họ, có cơ hội để đặt câu hỏi và thảo luận ý tưởng và thấy được cách học liên quan đến mục tiêu cá nhân (hoặc nghề nghiệp) của họ.
 
Ví dụ
Khi một nhân viên mới bắt đầu làm việc tại một công ty, họ thường bị áp lực bởi một môi trường mới, các quy trình mới và những người mới. Áp dụng lý thuyết đào tạo cho người trưởng thành có thể giúp làm cho quá trình giới thiệu (onboarding) nhân viên mới hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nó cũng giúp họ thích nghi với vai trò mới và nắm bắt công việc nhanh hơn.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!