Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLương nghỉ ốm (Sick Leave Pay)
Lương nghỉ ốm (Sick Leave Pay)

Lương nghỉ ốm đề cập đến khoản trợ cấp thường được cung cấp cho những nhân viên không thể làm việc vì lý do bệnh tật hoặc y tế. Đây là một hình thức nghỉ phép có trả lương cho phép nhân viên nghỉ làm để hồi phục sức khỏe sau khi ốm, tìm cách điều trị y tế hoặc đáp ứng nhu cầu sức khỏe của họ mà không bị mất tiền lương thông thường. Các chính sách về nghỉ ốm khác nhau giữa các tổ chức và khu vực pháp lý, đồng thời chính sách này thường nêu rõ số lần nghỉ ốm dành cho nhân viên, tiêu chí đủ điều kiện và tài liệu cần thiết cho trường hợp vắng mặt do ốm.

Ví dụ
John làm việc cho một công ty trả lương nghỉ ốm như một phần trong gói phúc lợi cho nhân viên của họ. Nếu John bị ốm và cần nghỉ để hồi phục, anh ấy có thể sử dụng số giờ nghỉ ốm tăng thêm của mình. Trong thời gian nghỉ ốm, John tiếp tục nhận được tiền lương bình thường, đảm bảo ổn định tài chính trong khi anh ấy tập trung vào sức khỏe của mình. Chính sách nghỉ ốm của công ty cho phép nhân viên sử dụng tối đa 10 ngày nghỉ ốm mỗi năm và họ yêu cầu nhân viên nộp giấy chứng nhận y tế nếu vắng mặt quá ba ngày liên tiếp. Nhờ hưởng trợ cấp nghỉ ốm, John có thể ưu tiên chăm sóc sức khỏe của mình mà không lo mất thu nhập trong thời gian hồi phục.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!